اظهارات نژادپرستانه درباره بانوی اول آمریکا

اظهارات نژادپرستانه درباره بانوی اول آمریکا

یک نوشته فیس بوکی نژادپرستانه درباره میشل اوباما، پای یک شهردار در ایالت ویرجینای غربی را به میان کشیده و بسیار جنجالی شده است. پاملا رمزی تیلور، مدیر یک موسسه غیرانتفاعی در بخش "کلی" در ایالت ویرجینیای غربی در فیس بوکش،...