اظهارات نویسنده فرانسوی درمورد دخالت کشورش در جنگ افغانستان

اظهارات نویسنده فرانسوی درمورد دخالت کشورش در جنگ افغانستان

نویسنده فرانسوی درباره جنگ پنهان کشورش در افغانستان اظهار داشت که اشخاصی در پاریس برای حضور در افغانستان آموزش دیدند و آن‌ها با گروه طالبان نیز همکاری کردند. "ژان کریستوف نوتین" نویسنده فرانسوی در کتاب "جنگ مخفی فرانسه...