اظهارات جدید وزیر مهاجرین استرالیا در مورد مهاجرین

اظهارات جدید وزیر مهاجرین استرالیا در مورد مهاجرین

وزیر مهاجرت استرالیا پناهجویان جزیره نائورو را متهم کرد که درباره آزارجنسی دروغ می‌گویند تا به گفته او به استرالیا فرستاده شوند. این سخنان پیتِر داتون روز گذشته، یک روز پس از آن مطرح شد که روزنامه گاردین با انتشار دو...