دادگاه عالی از تطبیق یکسان قانون اساسی اطمینان می‌دهد

دادگاه عالی از تطبیق یکسان قانون اساسی اطمینان می‌دهد

رییس دادگاه عالی از تطبیق یکسان قانون اساسی اطمینان می‌دهد. سید یوسف حلیم امروز در نشست به مناسبت از تجلیل تصویب قانون اساسی در کابل گفته است که تمامی مجرمین بگونه بی‌طرفانه مجازات شده و عدالت تأمین می‌شود. آقای حلیم...