اطفائیه هرات هنوزهم از تشکیلات ۲۵ سال قبل استفاده می‌کند

اطفائیه هرات هنوزهم از تشکیلات ۲۵ سال قبل استفاده می‌کند

با وجود آمدن تغییرات در میزان نفوس و گسترش جغرافیای شهری در هرات کماکان اداره آتش نشانی این ولایت با امکاناتی که از ۲۵ سال به این سو دارد  به وظیفه اصلی اش که مهار آتش سوزی در این ولایت است، می پردازد.   بشیراحمد...