هرات – برشنا: اضافه‌ستانی از هراتیان در بخش اخذ پول صرفیه برق نشده است

هرات – برشنا: اضافه‌ستانی از هراتیان در بخش اخذ پول صرفیه برق نشده است

همزمان با اوج‌گیری اعتراض‌های مردمی به‌خاطر افزایش پول صرفیه برق، مسئولان در ادارۀ برشنا-هرات می‌گویند که هیچ نوع اضافه‌ستانی در قسمت پول صرفیه برق در این ولایت نشده است. وحید کامرانی، رییس شرکت برشنا-هرات در جمع...