روند آوردن اصلاحات در پولیس افغانستان آغاز شده است

روند آوردن اصلاحات در پولیس افغانستان آغاز شده است

ویس احمد برمک وزیر امور داخله افغانستان از آغاز روند آوردن اصلاحات در پولیس و تطبیق قانون افسران خبر می‌دهد.   وی امروز در همایش بلند بردن دانش و مهارت‌های منسوبان وزارت امور داخله ‌گفت که پس از این تغییر، تبدیل و...