اشرف غنی با نماینده‌های مردم هرات دیدار خواهد کرد

اشرف غنی با نماینده‌های مردم هرات دیدار خواهد کرد

امروز یکشنبه محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان، نیز با نماینده‌های مردم هرات در این ولایت دیدار خواهد کرد.   برخی منابع محلی در هرات گفته اند که امروز رئیس جمهور غنی با نماینده‌های نهادهای زنان، جوانان، خبرنگاران و...