اشرف غنی به بروکسل رفت

اشرف غنی به بروکسل رفت

رییس جمهور غنی امروز سه شنبه ۱۹ سرطان، در راس یک هیئت بلندرتبه دولتی عازم شهر بروکسل شد.   اشرف غنی جهت اشتراک در نشست سران سازمان ناتو، به شهر بروکسل پایتخت بلژیک رفت. منابع گفته اند که نشست سران کشورهای عضو ناتو قرار...