اشرف غنی: افغانستان را در صنعت فولاد، از کشور وارداتی به صادراتی مبدل می‌کنیم

اشرف غنی: افغانستان را در صنعت فولاد، از کشور وارداتی به صادراتی مبدل می‌کنیم

محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان حین افتتاح فابریکه ذوب آهن خان استیل گفت که حکومت در نظر دارد تا افغانستان را در صنعت فولاد از کشور وارداتی به صادراتی مبدل کند.   او امروز در مراسم افتتاح این فابریکه ذوب آهن در کابل...