اشرف غنی در جلسه اضطراری بر بهبود وضعیت امنیتی ننگرهار تاکید کرد

اشرف غنی در جلسه اضطراری بر بهبود وضعیت امنیتی ننگرهار تاکید کرد

«محمد اشرف غنی»  رئیس جمهوری افغانستان امروز چهارشنبه ۱۰ اسد، طی نشست اضطراری گفت که نیروهای ارتش در همکاری با پلیس ولایت ننگرهار، در تأمین امنیت این ولایت و ایجاد فضای امن برای مردم، باید مشترکا کار کنند.   آقای غنی...