اشرف غنی در رابطه با آتش بس با والیان ۳۴ ولایت گفتگو می‌کند

اشرف غنی در رابطه با آتش بس با والیان ۳۴ ولایت گفتگو می‌کند

رئیس جمهور افغانستان طی هفته جاری، وضعیت آتش بس کنونی را با والیان ۳۴ ولایت کشور بررسی خواهد کرد.   رئیس جمهور کشور در دیدار با والیان بر علاوه موضوع آتش بس، در رابطه با مدیریت در نهادهای محلی ولایت‌ها نیز گفتگو خواهد...