اشرف غنی: کار عملی اعمار شماری از بندها در کشور آغاز می‌شود

اشرف غنی: کار عملی اعمار شماری از بندها در کشور آغاز می‌شود

محمد اشرف غنی، رییس‌جمهور کشور در جلسۀ کمیسیون تدارکات ملی در ارگ گفته است که به‌منظور آغاز کار عملی پروژه‌های زیربنایی مانند اعمار بندها نظر به تعادل و امکانات موجود تدابیر لازم اتخاذ می‌شود. در این نشست که شام گذشته...