اشرف غنی و نواز شریف در ترکمنستان دیدار کردند

اشرف غنی و نواز شریف در ترکمنستان دیدار کردند

محمد اشرف غنی و نواز شریف نخست وزیر پاکستان روز گذشته در حاشیه نشست جهانی "ترانسپورت پایدار" در ترکمنستان دیدار کردند. رییس جمهور غنی با صدراعظم پاکستان در مورد وضعیت افغانستان، پاکستان و منطقه صحبت کرده‌است. رییس...