اشرف غنی در پیام عیدی خود طالبان را به پذیرش صلح دعوت کرد

اشرف غنی در پیام عیدی خود طالبان را به پذیرش صلح دعوت کرد

اشرف غنی رئیس جمهور کشور در بیانیه عیدی خود گفت که دروازه صلح به روی طالبان باز است و همچنین شایعاتی مبنی بر موجودیت "ستون پنجم" در دستگاه حکومتی را رد کرد. هرچند مذاکره با طالبان بعد از تلاش‌های ناکام حالا کمرنگ شده است...