اشرف غنی اعتماد نامه سفرای جدید دانمارک و کانادا را پذیرفت

اشرف غنی اعتماد نامه سفرای جدید دانمارک و کانادا را پذیرفت

رییس جمهور محمد اشرف غنی اعتماد نامه سفیر کانادا و دانمارک را پذیرفت. دفتر ریاست جمهوری خبرداده است که رییس جمهور صبح امروز اعتماد نامه آقای کینیت نیوفلد سفیرجدید کانادا را پذیرفته است. رییس جمهور در دیدار با سفیر جدید...