اشتون کارتر: برای دست کشیدن تجاوز کنندگان از تجاوز تاوان غیرقابل‌تحمل به آنان می‌رسانیم

اشتون کارتر: برای دست کشیدن تجاوز کنندگان از تجاوز تاوان غیرقابل‌تحمل به آنان می‌رسانیم

اشتون کارتر وزیر دفاع امریکا گفت: پنتاگون برای سال ۲۰۱۷ برای مبارزه علیه تجاوز روسیه ۳.۴ میلیارد دالر بودجه پیشنهاد کرده است که چهار برابر بودجه سال ۲۰۱۶ می‌باشد. کارتر روز شنبه در واشنگتن گفت: می‌خواهد برعلیه تجاوز...