عدم اشتراک مردم در روند ثبت‌نام رای‌دهی، نگرانی مجلس را برانگیخت

عدم اشتراک مردم در روند ثبت‌نام رای‌دهی، نگرانی مجلس را برانگیخت

شماری از نمایندگان مجلس می‌گویند که حملات خونین در مراکز توزیع شناسنامه و مراکز ثبت نام رای‌دهی سبب کاهش اشتراک مردم در انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی‌ها می‌شود.   نمایندگان مجلس، مسئولان را در ریاست امنیت...