ماتیس: سنگ تمام به اشتباهات واشنگتن در افغانستان گذاشته می‌شود

ماتیس: سنگ تمام به اشتباهات واشنگتن در افغانستان گذاشته می‌شود

جیمز ماتیس، وزیر دفاع آمریکا می‌گوید که ادارۀ دونالد ترامپ، به هیچ عنوان اشتباهات گذشته واشنگتن در قبال جنگ افغانستان را تکرار نخواهد کرد. آقای ماتیس هشدار داده است که به هیچ عنوان گروه‌های هراس‌افگن نمی‌تواند از...