الکسی پنتورو در صدر رقابت‌های اسکی مارپیچ قرار گرفت

الکسی پنتورو در صدر رقابت‌های اسکی مارپیچ قرار گرفت

الکسی پنتورو انتظار تماشاگران فرانسوی را در وال دیزر به خوبی برآورده کرد. این اسکی باز فرانسوی روز شنبه بر روی پیست “فس دو بلوارد” موفق شد دومین پیروزی در رقابت های مارپیچ بزرگ فصل را به نام خود ثبت کند. پنتورو در هر دو...