اسپنتا: هراس افگنان با نام دین دست به خشونت می زنند

اسپنتا: هراس افگنان با نام دین دست به خشونت می زنند

داکتر اسپنتا مشاور پیشین امنیت ملی افغانستان و رییس بورد مشورتی انستیوت مسلکی افغانستان در پنجمین دور گفت وگوهای امنیتی در هرات که هممین لحظه از تلویزیون چکاد به نشر میرسد ضمن خوش آمدید به مهمانان ،پیرامون جریان های...