اسپانیا همکار فرهنگی افغانستان می‌شود

اسپانیا همکار فرهنگی افغانستان می‌شود

ایمبیلیو پیریس دی اگریدا سایس، سفیر اسپانیا در کابل در دیدارش با عادله راز، معین اقتصادی وزارت امور خارجه، اعلام کرد که کشورش در بخش کار روی مسائل فرهنگی، جهانگردی، آثار تاریخی و همچنان توانمندسازی زنان و حقوق بشر با...