توزیع اسناد ملکیت اراضی غیر رسمی به شهروندان هرات

توزیع اسناد ملکیت اراضی غیر رسمی به شهروندان هرات

امروز مراسمی از سوی اداره اراضی هرات به منظور توزیع اسناد ملکیت اراضی غیر رسمی شهری از سوی رئیس جمهور غنی به شهروندان هرات برگزار شد.   در این مراسم برای اولین بار به ۵۰۰ شهروند نواحی مختلف هرات اسناد رسمی ملکیت اراضی...