اسماعیل‌خان: دشمن سوم درراه است؛ ملت بیدارباشید

اسماعیل‌خان: دشمن سوم درراه است؛ ملت بیدارباشید

محمد اسماعیل‌خان رهبر پیشین جهادی و عضو ارشد شورای حراست و ثبات افغانستان بار دیگر برای حکومت وحدت ملی زنگ خطر را به صدا درآورد. وی هشدار داد که ملت و حکومت افغانستان در سال آینده خورشیدی با یک دشمن خطرناک روبرو...