اسلحه های که ۱۱۶ کودک را به بیمارستان فرستاد

اسلحه های که ۱۱۶ کودک را به بیمارستان فرستاد

در جریان سه روز عید ۱۱۶ کودکان به دلیل استفاده از اسلحه های پلاستیکی و مواد منفجره از ناحیه چشم زخمی شده اند. محمد یوسف بره کی رییس بیمارستان نور درکابل به رسانه ها گفته براساس آمار سال گذشته این آمار امسال ۸۰ درصد افزایش...