برخی از کشورهای آفریقایی خواستار کمک مالی از اروپا برای مقابله با شبه‌نظامیان اسلام‌گرا شدند

برخی از کشورهای آفریقایی خواستار کمک مالی از اروپا برای مقابله با شبه‌نظامیان اسلام‌گرا شدند

برخی از کشورهای آفریقایی، خواستار کمک مالی ۵۰ میلیون یورویی از اتحادیۀ اروپا برای مقابله با شبه‌نظامیان اسلام‌گرا شدند. به اساس گزارش خبرگزاری رویترز: " شورای وزیران گروه موسوم به پنج کشور ساحل شامل چاد، مالی،...