اسلام به صفت دین رسمی بنگلادش باقی ماند

اسلام به صفت دین رسمی بنگلادش باقی ماند

هیئت سه عضوی محکمۀ عالی بنگلادش روز دو شنبه درخواست حذف اسلام را به صفت دین رسمی آن کشور رد کرد. یک گروه ۱۵ عضوی ۲۸ سال پیش به محکمۀ عالی بنگلادش درخواست داد که نباید اسلام به صفت دین رسمی آن کشور با جمعیت عمدتاً مسلمان...