اسلام آباد به کابل حمله کرد

اسلام آباد به کابل حمله کرد

همزمان با سفر رییس جمهور غنی به هند، اسلام آباد حملات لفظی به کابل را دوباره آغاز کرده و نماینده پاکستان در سازمان ملل متحد از دولت افغانستان خواسته است تا مانع استفاده تروریست ها از قلمروی این کشور برای انجام حملات در...