اسلام آباد: باید کابل از پاکستان معذرت خواهی کند

اسلام آباد: باید کابل از پاکستان معذرت خواهی کند

مقامات اسلام‌آباد اعلام کردند تا زمانی که کابل به طور رسمی بابت به آتش کشیدن پرچم پاکستان در مرز چمن عذرخواهی نکند، مرز باز نخواهد شد. با گذشت بیش از ۱۲ روز مرز چمن بین پاکستان و افغانستان همچنان بسته است و نیروهای مرزی ۲...