تنها ۲۰ درصد دادوستد بازرگانی در هرات با اسعار خارجی معامله می‌شود

تنها ۲۰ درصد دادوستد بازرگانی در هرات با اسعار خارجی معامله می‌شود

مسئولان در اتحادیه صرافان هرات گفته‌اند که هم اکنون ۲۰ درصد داد و ستد بازرگانی با استفاده از اسعار خارجی انجام می‌شود. بهاالدین رحیمی، رییس اتحادیه صرافان هرات به تلویزیون چکاد گفته است که هم اکنون دالر امریکایی، تومان...