اسرائیل می‌خواهد عراق و سوریه را از نقشه زمین بردارد

اسرائیل می‌خواهد عراق و سوریه را از نقشه زمین بردارد

یک مسئول در پارلمان اروپا به مسئولان عراقی خبر داد که حکومت اسرائیل در تلاش برای از بین بردن عراق و سوریه است. "خاوییر نارد "عضو کمیسیون امنیت و دفاع و روابط خارجه پارلمان اروپا در سفری که روز یکشنبه به بغداد داشت، به...