اسرائیل مخالف گنجاندن رمان عاشقانه یهودی-فسلطینی در متون درسی است

اسرائیل مخالف گنجاندن رمان عاشقانه یهودی-فسلطینی در متون درسی است

دولت اسرائیل اجازه نداده است رمانی عاشقانه را که داستان عشق میان یک زن یهودی و یک مرد فلسطینی است، در فهرست متون درسی ادبیات پیشرفته در مقطع دبیرستان گنجانده شود. خبرگزاری اسوشیتدپرس دلیل تصمیم گیرندگان را واهمه از...