اسرائیل لایحه جنجال برانگیز قانونی کردن شهرک یهودی را تصویب کرد

اسرائیل لایحه جنجال برانگیز قانونی کردن شهرک یهودی را تصویب کرد

طرحی که سکونت شهروندان یهودی در کرانه باختری رود اردن را قانونی می‌کند در اسرائیل شاهد پیشرفت بود. روز یکشنبه، کمیته وزیران اسرائیل لایحه‌ای جنجال برانگیز را تصویب کرد که اجازه می دهد سکونت‌های غیرمجاز صورت گرفته...