اسرائیل خواستار توبیخ ایران شد

اسرائیل خواستار توبیخ ایران شد

صدراعظم اسرائیل از قدرت‌های جهان خواست تا ایران را به خاطر آزمایش اخیر راکت‌های بالستیکی آن کشور توبیخ کنند. ایران هفتۀ گذشته دو راکت جدیدی را آزمایش کرد که روی آن با خط عبری نوشته‌شده بود، "اسرائیل باید محو...