اسرائیل: “از داعش حمایت نظامی خواهیم کرد”

اسرائیل: “از داعش حمایت نظامی خواهیم کرد”

رییس دستگاه اطلاعات نظامی رژیم اسرائیل در سخنانی اعلام کرد که این رژیم خواهان شکست گروه داعش نیست. "هرتسی هلیفی" رییس دستگاه اطلاعات نظامی این رژیم در سخنانی به تمایل این رژیم برای باقی ماندن گروه داعش در سوریه اذعان...