استیضاح وزیر انرژی و آب افغانستان در مجلس نمایندگان

استیضاح وزیر انرژی و آب افغانستان در مجلس نمایندگان

قرار است امروز علی احمد عثمانی وزیر انرژی و آب افغانستان، توسط مجلس نمایندگان استیضاح شود.   نمایندگان مجلس از آنچه کم کاری در ساخت و ساز بندها و نیز مصرف بودجه در سال ۱۳۹۵ خورشیدی می‌خوانند، وی را استیضاح کرده...