بریتانیا برای مقابله با ستیزه‌جویی روسیه در استونی پا پیش گذاشت

بریتانیا برای مقابله با ستیزه‌جویی روسیه در استونی پا پیش گذاشت

شماری از سربازان بریتانیایی در چارچوب ماموریت ناتو، به‌خاطر مقابله با آن چی که ستیزه جویی روسیه در اروپا خوانده می‌شود وارد استونی شده‌اند. به اساس فیصله سازمان پیمان اتلانتیک شمالی "ناتو" بریتانیا نزدیک به چند صد...