استولتن برگ از تقاضای پناهندگی برخی نظامیان ترکیه فعال در ناتو خبر داد

استولتن برگ از تقاضای پناهندگی برخی نظامیان ترکیه فعال در ناتو خبر داد

ینس استولتنبرگ دبیرکل پیمان آتلانتیک شمالی، ناتو، روز جمعه از تقاضای پناهندگی شماری از ماموران نظامی ترکیه فعال در این سازمان خبر داد. خبرگزاری رویترز در گزارشی در ماه اکتبر گفت که مقامات ترکیه صدها نفر از پرسنل ارشد...