اسپانیا از احتمال برگزاری همه‌پرسی در باره استقلال کاتالونیا هشدار داد

اسپانیا از احتمال برگزاری همه‌پرسی در باره استقلال کاتالونیا هشدار داد

دادگاه قانون اساسی اسپانیا در مادرید، پایتخت، بار دیگر با رد برگزاری رفراندوم احتمالی استقلال در منطقه کاتالونیا به دولتمردان عالی رتبه این منطقه یادآوری کرد تا از برگزاری چنین رفراندومی «جلوگیری» کنند. این دادگاه به...