استقرار جنگنده‌های هندی در نزدیکی مرز پاکستان

استقرار جنگنده‌های هندی در نزدیکی مرز پاکستان

پس از حمله به مقر فرماندهی نظامیان هندی در کشمیر، جنگنده‌های ارتش این کشور در پایگاه‌های نظامی در نزدیکی مرز پاکستان مستقر شدند. به نقل از دیلی پاکستان، پس از کشته شدن ۱۷ نظامی هند در حمله به مقر فرماندهی این کشور،...