استقبال یوناما از معرفی اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی

استقبال یوناما از معرفی اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی

دفتر نمایندگان سازمان ملل از معرفی اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی استقبال کرده و آنرا گامی برای جلب اعتماد مردم به نهادهای انتخاباتی خوانده است. یوناما پس از معرفی اعضای کمیسیون های انتخاباتی اعلامیه صادر کرده و گفته است...