استقبال کرملین از تصمیم تازه کمیته ملی المپیک

استقبال کرملین از تصمیم تازه کمیته ملی المپیک

کرملین از تصمیم کمیتۀ بین المللی المپیک در مورد وضع نکردن تحریم بر ضد ورزشکاران روسیه در بازی‌های المپیک سال ۲۰۱۶ در ریو دو ژینرو، استقبال کرد. دیمتری پیسکوف سخنگوی کرملین تصمیم کمیتۀ بین المللی المپیک را مثبت خوانده،...