استقبال موگرینی از آتش بس احتمالی در سوریه

استقبال موگرینی از آتش بس احتمالی در سوریه

فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از آتش بس احتمالی در سوریه استقبال کرد. وی از تمام طرف های دست اندر کار در گفتگوهای سوریه خواست تا زمینه برای برقراری آتش بس فراهم شود. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا در این...