استقبال بیجا شدگان شیدایی از افتتاح شبکه آبرسانی

استقبال بیجا شدگان شیدایی از افتتاح شبکه آبرسانی

پروژه شبکه آبرسانی شهرک مهاجرین شیدایی، دیروز با حضور فرهاد نیایش، شهردار هرات افتتاح شد. این پروژه به کمک مالی دفتر یونیسف به اکمال رسیده و ۱۵۰۰ خانواده را تحت پوشش قرار می‌دهد. به گفتۀ انجینیر فرهاد نیایش، این پروژه...