استقبال از بازگشت نیایش

استقبال از بازگشت نیایش

شماری از نمایندگان مردم، وکلای گذر، روسای شورا و اعضای نهادهای جامعه مدنی طی یک گردهمایی حمایت خود را از کارکرد انجینیر فرهاد نیایش شهردار هرات و برنامه‌های انکشافی اداره شهرداری ابراز داشتند. نمایندگان مردم در این...