استفاده مجدد داعش از سلاح کیمیایی

استفاده مجدد داعش از سلاح کیمیایی

یک شرکت مقیم لندن که معلومات استخباراتی را تجزیه و تحلیل می‌کند، می گوید که داعش دست کم در ۵۲ مورد در عراق و سوریه از سلاح های کیمیایی استفاده کرده است. این گزارش هنگام عملیات بازپس گیری موصل انتشاف می یابد. گروه داعش از...