استفاده غیرقانونی ازوسایل نظامی عامل گراف بلند تلفات نیروهای امنیتی

استفاده غیرقانونی ازوسایل نظامی عامل گراف بلند تلفات نیروهای امنیتی

افزایش حملات طالبان به نیروهای امنیتی کشور از طریق چسپاندن ماین های مغناطیسی به بدنه خودرو/موترهای این نیروها نگرانی ها را در این زمینه افزایش داده است. غلام حسن مجروح کارشناس مسائل نظامی در این زمینه به تلویزیون چکاد...