استفاده جنگ‌افزارهای پلاستیکی در کشور ممنوع شد

استفاده جنگ‌افزارهای پلاستیکی در کشور ممنوع شد

وزارت داخله فروش و استعمال اسلحه‌های پلاستیکی و مواد آتش‌زا را ممنوع اعلام کرده و گفته است کسانی که این اشیاء را به فروش برسانند، بازداشت می‌شوند. در خبرنامه این وزارت آمده است: "وزارت امور داخله از تمامی فروشند‌گان به...