استفاده از اینترنت در ادارات دولتی سنگاپور ممنوع اعلام شد

استفاده از اینترنت در ادارات دولتی سنگاپور ممنوع اعلام شد

مقام های سنگاپور استفاده از اینترنت را در راستای سیاست های مقابله با جاسوسی و حملات سایبری برای کارمندان دولتی این کشور ممنوع اعلام کرد. در حال حاضر بیشتر رایانه های موجود در وزارتخانه های سنگاپور به اینترنت متصل...