استعفا و یا مرحله نخست فروپاشی وحدت ملی؟

استعفا و یا مرحله نخست فروپاشی وحدت ملی؟

مجلس سنای کشور در واکنش به ادامه استعفای وزیران کابینه و مقام‌های ارشد دولتی گفته است که این کار، حکومت وحدت ملی را با خطر فروپاشی رو‌به‌رو می‌کند. سناتوران گفته‌اند: "وزیران کابینه به دلیل سلب صلاحیت‌هایشان از سوی...